Nowe punkty CIDON w Zamościu, Łukowie, Chełmie i Białej Podlaskiej
Oddział Lubelski PFRON uruchomił pilotażowy program, w ramach którego powstały cztery nowe punkty zamiejscowe Centrum Informacyjno-Doradczego dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON). Te placówki, zlokalizowane w Zamościu, Łukowie, Chełmie i Białej Podlaskiej, mają na celu zapewnienie równego dostępu do informacji i wsparcia dla osób z niepełnosprawnością w całym województwie lubelskim.
  1. Nowe punkty CIDON w czterech miastach.
  2. Wsparcie w wypełnianiu dokumentów i umawianiu wizyt.
  3. Bezpłatne konsultacje specjalistów w Ośrodkach Wsparcia i Testów.
  4. Wypożyczalnia sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego.

Jednym z najważniejszych zadań nowych punktów CIDON jest szeroka działalność informacyjna. Oferują one wsparcie w zakresie programów PFRON, projektów organizacji pozarządowych, systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego oraz ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą liczyć na kompleksową pomoc w załatwianiu niezbędnych spraw.

W ramach programu PFRON otwarto również dwa Ośrodki Wsparcia i Testów w Świdniku i Łęcznej. To miejsca, gdzie osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z konsultacji specjalistów, takich jak oligofrenopedagodzy, logopedzi, surdopedagodzy czy fizjoterapeuci. Ośrodki te umożliwiają także testowanie nowoczesnych technologii asystujących, co pomaga w podjęciu świadomej decyzji dotyczącej zakupu odpowiedniego sprzętu.

Nowe punkty CIDON oferują również wsparcie w wypełnianiu dokumentów oraz umawianiu wizyt w odpowiednich instytucjach. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnością mogą sprawniej załatwiać swoje sprawy, co jest szczególnie istotne w kontekście ograniczeń, z jakimi często się borykają.

Warto również podkreślić, że CIDON obsługuje wnioski o wypożyczenie sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Placówki oferują pomoc przy składaniu wniosków oraz udzielają niezbędnych informacji, co jest dużym ułatwieniem dla osób potrzebujących takiego wsparcia.

Przykładowo, punkt informacyjny CIDON w Zamościu zlokalizowany jest przy ul. Łukasińskiego 4 nr 18 i jest czynny w godzinach 7.45-15.45, a kontakt telefoniczny jest możliwy pod numerem 532 479 693. Dzięki takim inicjatywom osoby z niepełnosprawnością zyskują lepszy dostęp do informacji i wsparcia, co jest krokiem w stronę równych szans dla wszystkich mieszkańców naszego województwa.


Na podst. Powiat Zamojski