Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Dziś w nocy do siedziby Straży Miejskiej w Zamościu zgłosił się mężczyzna, twierdząc, że pijany sprawca uszkodził jego...
Oto propozycje na lipiec.
... o terminach wypłaty świadczeń w II półroczu 2020 r.
Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu otrzymał   darowiznę  pieniężną  w wysokości...
Książnica Zamojska im. S. K. Zamoyskiego w Zamościu uruchomiła Letnią Czytelnię Książki i Prasy.
Plac M. Stefanidesa i Plac Wolności zyskają nowy, estetyczny wygląd. Ulica Łukasińskiego będzie miała nową...
Od 10 lipca do 27 sierpnia 2020, codziennie, od poniedziałku do piątku o godz. 10:30 w zamojskim kinie na dzieci...
Odwiedzając ciężarówkę, każdy będzie mógł zasiąść za symulatorem PLAYSEAT z grą F1 2019 licencjonowanym przez Formułę...
Z dokumentem zapoznali się Radni, wszystkie Komisje Stałe Rady Miasta zaopiniowały go pozytywnie.
Plac Wolności i Plac M. Stefanidesa zostały dziś przekazane firmie STRABAG Sp. z o.o.
Podczas prac konserwatorskich przy rewitalizacji zabytkowego budynku Akademii Zamojskiej, w kaplicy na parterze...
23 czerwca zmarł dr Sławomir Górnik hematolog, Ordynator Oddziału Hematologicznego Zamojskiego Szpitala...