Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Zarząd Powiatu w Zamościu informuje, że zgodnie z uchwałą nr 214/2023 Zarządu Powiatu w Zamościu z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zamojskiego w 2024 roku powierza realizację zadania polegającego na prowadzeniu jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej oraz jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej Fundacji Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu, ul. Legionów 10, 22-400 Zamość.

Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w 2024 roku wynosi 136 490,64 zł.

  • uchwala-nr-214-z-dnia-29-listopada-2023r.pdf
    471 kb