Zwróćmy uwagę na osoby potrzebujące w czasie zimy

Zbliża się sezon zimowy, szczególnie niebezpieczny dla zdrowia i życia, w związku z tym Starosta Zamojski Stanisław Grześko zwraca się z apelem o zwrócenie uwagi na osoby bezdomne, starsze, niepełnosprawne, samotne, niezaradne życiowo z terenu Powiatu Zamojskiego, którym w szczególny sposób zagrażają skutki zimy.

Apeluje o zgłaszanie wszelkich informacji dotyczących takich osób, aby służby mogły skutecznie interweniować, nierzadko ratując życie.

Informacje dotyczące osób wymagających pomocy można zgłaszać do:

Komendy Miejskiej Policji w Zamościu – ul. Wyszyńskiego 2- tel. 84 677 14 17, 997

Straży Miejskiej w Zamościu – ul. Rynek Wielki 13 tel. 84 639 93 41

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – interwencyjny tel. 987, pod którym można uzyskać informacje o adresach placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym na terenie województwa lubelskiego

POIK w Szczebrzeszynie – 84 687 29 58

PCPR w Zamościu- tel. 84 530 09 42

OPS w Szczebrzeszynie - tel. 84 682 10 95

MOPS w Zwierzyńcu – tel. 84 687 23 01

MGOPS w Krasnobrodzie – tel. 84 660 81 15

GOPS w Adamowie – tel. 84 618 77 22

GOPS w Grabowcu – tel. 84 651 22 60

GOPS w Komarowie-Osada – tel. 84 615 31 22

GOPS w Łabuniach – tel. 84 611 30 08

GOPS w Miączynie – tel. 84 618 00 47

GOPS w Nieliszu – tel. 84 687 94 89

GOPS w Radecznicy – tel. 84 681 81 61

GOPS w Sitnie – tel. 84 611 26 02

GOPS w Skierbieszowie – tel. 84 621 35 40

GOPS w Starym Zamościu – tel. 84 616 32 43

GOPS w Sułowie – tel. 84 682 63 41

GOPS w Zamościu – tel. 84 638 20 17

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach - tel. 603 595 009

Pod adresem: www.lublin.uw.gov.pl/wsparcie-osob-bezdomnych znajduje się aktualny rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego.

www.facebook.com/powzam

Zdjęcie: pixabay.com