Kolejna inwestycja w powiecie zamojskim zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Powiat Zamojski ukończył realizację inwestycji pod nazwą: „Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej nr 3256L Lipsko - Łabunie łączącej DW 849 z DK 17 na terenie powiatu zamojskiego" długości 11,4 km.

Oficjalne oddanie do użytkowania inwestycji odbyło się dziś (30.11) Potrzebę jej realizacji, znaczenie dla mieszkańców i efektywną współpracę podkreślali w swoich wystąpieniach Starosta Zamojski Stanisław Grześko, przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Monika Zawiślak oraz Wójt Gminy Łabunie Mariusz Kukiełka, którzy przy udziale lokalnej społeczności, w zimowej scenerii, przecięli symboliczną wstęgę otwierającą drogę.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł około 26,3 mln złotych, w tym dofinansowanie w kwocie blisko 12,8 mln złotych powiat pozyskał z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2, na podstawie promesy wydanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Droga pełni ważną funkcję w układzie komunikacyjnym powiatu, zwiększa dostępność do dróg wyższej kategorii: bezpośrednio do drogi wojewódzkiej nr 849i do drogi krajowej nr 17. Inwestycja poprawi warunki życia mieszkańców i rozwój przedsiębiorstw.

Zakres robót obejmował przebudowę drogi o łącznej długości 11,4 km na terenie dwóch gmin powiatu zamojskiego tj. Gminy Zamość (5,6 km), Gminy Łabunie (5,8 km). W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, obustronne ulepszone pobocza, rowy i przepusty, zjazdy i chodniki (budowa i przebudowa), perony i zatoki autobusowe, oznakowanie poziome i pionowe.

Projekt zrealizowany został w partnerstwie z Gminą Łabunie, która udzieliła Powiatowi Zamojskiemu wsparcia finansowego na jego realizację. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX Janusz Sadlik – wykonawca, który w 2023 roku wykonał blisko 22km nowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu zamojskiego.

facebook.com/powzam

dsc_0010.jpg
dsc_0030.jpg
dsc_0038.jpg
dsc_0046.jpg
dsc_0075.jpg
dsc_0095.jpg
dsc_0121.jpg
dsc_0130.jpg
dsc_0150.jpg
dsc_0169.jpg
dsc_0178.jpg
dsc_0196.jpg