GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH BEZPOŚREDNIO Z OSOBAMI STOSĄJACYMI PRZEMOC W RODZINIE

W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
,,Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Zamojskim na lata 2022-2025” pkt 4.2 Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami stosującymi przemoc m.in.: superwizji, coachingu, grup wsparcia, informuję, iż dnia 25.01.2022 r. (wtorek) o godz. 9.00 odbędzie się pierwsze spotkanie grupy wsparcia osób bezpośrednio pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w sali nr 223 znajdującej się na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu. Spotkania grupy wsparcia będą miały charakter cykliczny, prowadzone będą przez psychologa tut. Centrum.

Działania podjęte przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
w powyższym zakresie cieszyły się w latach ubiegłych dużym zainteresowaniem. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam do skorzystania z tego rodzaju wsparcia.

https://www.facebook.com/powzam/