Policja monitoruje pieszych i rowerzystów z drona w powiecie
Dziś w powiecie trwają intensywne działania policyjne skierowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Akcja „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego” ma na celu zwrócenie uwagi na zachowania na drogach, zarówno kierowców, jak i pieszych oraz cyklistów.
  1. Akcja rozpoczęła się o godzinie 6.00 rano.
  2. Policjanci wykorzystują drona do monitorowania.
  3. Główne cele to bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.
  4. Wzmożony nadzór na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów.

Działania prowadzone przez funkcjonariuszy ruchu drogowego obejmują cały powiat i rozpoczęły się o godzinie 6.00. Policjanci wykorzystują w akcji specjalistyczny sprzęt, w tym bezzałogowy statek powietrzny, czyli drona, który pomaga monitorować zachowania na drogach.

Głównym celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, którzy są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwa związane z ruchem drogowym. Policjanci szczególnie koncentrują się na miejscach, gdzie ryzyko wypadków jest największe – na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych oraz przejazdach dla rowerów. Dzięki wykorzystaniu drona, możliwe jest rejestrowanie zachowań uczestników ruchu z dużej odległości, co zwiększa skuteczność działań.

Od początku roku na drogach powiatu doszło do sześciu wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Trzy z tych zdarzeń dotyczyły pieszych, a pozostałe trzy – rowerzystów. Przyczynami wypadków z winy pieszych były głównie nieostrożne wejście na jezdnię, chodzenie nieprawidłową stroną drogi oraz przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych. Natomiast główną przyczyną wypadków z winy kierujących było nieprawidłowe przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych.

Przypominamy, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz zmniejszyć prędkość tak, aby móc ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu albo wchodzącemu na pasy. Dodatkowo wszystkich uczestników ruchu drogowego obowiązują zasady szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania. Powinni o nich pamiętać zwłaszcza niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, którzy w sytuacji zdarzenia drogowego odnoszą najpoważniejsze obrażenia.

Policyjne działania wspiera operator drona, który wraz z funkcjonariuszami ruchu drogowego obserwuje zachowanie kierowców i pieszych. W przypadku zauważenia wykroczenia, patrol podejmuje odpowiednie kroki – od kontroli drogowej po legitymowanie pieszych i rowerzystów.

Bezpieczeństwo na drogach to wspólna odpowiedzialność. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności i przestrzeganie przepisów. Dzięki temu możemy wspólnie zmniejszyć liczbę wypadków i poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach.


Według informacji z: KMP w Zamościu