Pożyczki unijne na OZE: szkolenie w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
W sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie, na którym uczestnicy mogli zaznajomić się z możliwościami finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii za pomocą unijnych pożyczek. Wydarzenie miało na celu wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych podmiotów zainteresowanych energią odnawialną.
  1. Spotkanie zorganizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Partnerów Finansujących.
  2. Skierowane do szerokiego grona zainteresowanych energią odnawialną.
  3. Omówienie szczegółów oferty pożyczek unijnych.
  4. Praktyczne porady i dokumentacja potrzebna do realizacji inwestycji.

Wczoraj w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zgromadzili się przedstawiciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego, spółdzielni energetycznych oraz inne podmioty związane z energią odnawialną. Wszystko to za sprawą spotkania informacyjno-szkoleniowego, którego organizatorem był Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z Partnerami Finansującymi.

Głównym celem spotkania było szczegółowe omówienie oferty pożyczek unijnych przeznaczonych na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE). Uczestnicy mogli dowiedzieć się, jakie kroki należy podjąć, aby skutecznie aplikować o środki i jak prawidłowo przygotować niezbędną dokumentację.

Warto podkreślić, że wydarzenie nie ograniczało się jedynie do prezentacji teoretycznych. Dzięki obecności ekspertów, uczestnicy mieli okazję zdobyć praktyczną wiedzę, która może okazać się nieoceniona w realizacji przyszłych projektów związanych z OZE. Specjaliści odpowiadali na pytania, udzielali porad i dzielili się swoim doświadczeniem, co z pewnością przyczyniło się do lepszego zrozumienia tematu.

Spotkanie skierowane było do szerokiej grupy odbiorców, w tym do uczestników klastra energii oraz obywatelskich społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej. Takie inicjatywy pokazują, jak ważne jest wsparcie instytucjonalne dla rozwoju sektora OZE w naszym regionie.

Ten rodzaj wsparcia finansowego ma na celu nie tylko rozwój lokalnych przedsiębiorstw, ale także przyczynia się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w naszym codziennym życiu. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i potrzeby zrównoważonego rozwoju, takie inicjatywy są kluczowym elementem w dążeniu do bardziej zielonej przyszłości.


Wg inf z: Powiat Zamojski