Powiat Zamojski promuje nowoczesne rolnictwo w konkursie
Województwo Lubelskie niebawem wyłoni najlepszych rolników roku 2024. Inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego ma na celu uhonorowanie tych, którzy swoją pracą i zaangażowaniem wnoszą znaczący wkład w rozwój nowoczesnego rolnictwa oraz aktywność społeczności wiejskich. To nie tylko okazja do wyróżnienia, ale również promocji najwyższych standardów w kulturze rolnej, opiece nad zwierzętami i ochronie środowiska.
  1. Projekt „Rolnik z Lubelskiego 2024” został zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
  2. Celem konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa oraz aktywności na obszarach wiejskich w Lubelskiem.
  3. Konkurs ma na celu wyróżnienie rolników za dobre praktyki w kulturze rolnej, dobrostan zwierząt i ochronę środowiska.
  4. W konkursie zostaną wyłonieni zwycięzcy w czterech kategoriach.
  5. Kandydaci mogą być zgłaszani przez siebie, instytucje rolnicze, związki i zrzeszenia, a także samorządy powiatowe i gminne.
  6. Zwycięzcy otrzymają tytuł „Rolnik z Lubelskiego 2024”, statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe.
  7. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 lutego 2024 r.
W obliczu wyzwań współczesnego świata, rolnictwo nadal pozostaje jednym z kluczowych sektorów gospodarki województwa lubelskiego, będąc zarazem dziedziną niosącą za sobą bogate dziedzictwo i tradycje. Konkurs „Rolnik z Lubelskiego 2024” jest więc nie tylko konkurencją, ale przede wszystkim świętem ludzi ziemi, którzy z pasją i troską kształtują krajobraz naszego regionu. Ta inicjatywa pokazuje, jak ważne jest docenianie i promowanie zaangażowania rolników, którzy każdego dnia przyczyniają się do rozwoju zrównoważonego rolnictwa, zarówno pod kątem ekonomicznym, jak i ekologicznym. Kapituła konkursowa, złożona z przedstawicieli organizatora oraz ekspertów branżowych, będzie miała za zadanie dokonać wyboru najlepszych z najlepszych, kierując się przede wszystkim innowacyjnością, efektywnością produkcji oraz dbałością o otaczające nas środowisko. To właśnie te kryteria stanowią o sile i nowoczesności lubelskiego rolnictwa. Zachęcamy wszystkich mieszkańców województwa, aby śledzili przebieg konkursu i wspierali lokalnych rolników. To dzięki ich ciężkiej pracy możemy cieszyć się zdrową i bogatą ofertą produktów rolnych, które stanowią podstawę naszej diety i kultury.
Opierając się na: Powiat Zamojski