Zielona przyszłość Lubelszczyzny - rusza konkurs Ekolubelskie 2024
Przyłącz się do zielonej rewolucji w województwie lubelskim! Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs „Ekolubelskie 2024”, który stawia na rozwój i promocję rolnictwa ekologicznego oraz piękna naszej wiejskiej okolicy. To doskonała okazja dla rolników ekologicznych, by zaistnieć z własnymi produktami i przyczynić się do budowania lepszego, zielonego jutra.
  1. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprosił do konkursu „Ekolubelskie 2024”.
  2. Celem jest promować rolnictwo ekologiczne i pozytywny wizerunek lubelskiej wsi.
  3. Uczestnicy to rolnicy z co najmniej dwuletnim doświadczeniem, posiadający certyfikat oraz numer identyfikacyjny produktów ekologicznych.
  4. Wyboru laureatów dokona Komisja Konkursowa.
  5. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 lutego 2024 roku.

Województwo lubelskie od dawna znane jest z bogatych tradycji rolniczych i niezachwianej więzi z naturą. Konkurs „Ekolubelskie 2024” to nie tylko szansa na promocję dla lokalnych rolników, ale również okazja do podkreślenia znaczenia zrównoważonego rozwoju i ekologicznych metod uprawy. W duchu zielonej rewolucji, inicjatywa ta staje się platformą do wymiany doświadczeń oraz sposobem na wzbogacenie lokalnej społeczności o wartościowe, zdrowe produkty, wyprodukowane z szacunkiem do natury.

Wymóg posiadania aktualnego certyfikatu i numeru identyfikacyjnego produktów ekologicznych podkreśla profesjonalizm i zaangażowanie uczestników. Tym samym, konkurs „Ekolubelskie 2024” gwarantuje, że nagrodzone produkty będą nie tylko lokalne, ale także w pełni naturalne i bezpieczne dla konsumentów.

Komisja Konkursowa, w skład której wejdą eksperci z dziedziny rolnictwa ekologicznego, zostanie postawiona przed trudnym zadaniem wyłonienia laureatów. Ich decyzja będzie opierać się na wielu kryteriach, takich jak zgodność z zasadami ekologii, innowacyjność czy estetyka prezentacji produktów.

Zachęcamy wszystkich rolników spełniających kryteria do wzięcia udziału w konkursie. „Ekolubelskie 2024” to wyjątkowa okazja do pokazania siły i piękna polskiego rolnictwa ekologicznego, a także do udziału w ruchu na rzecz zdrowszej przyszłości dla nas wszystkich.


Opierając się na: Starostwo Powiatowe w Zamościu