Zamość świętuje kulturę: Galą i nagrodami podsumowano rok 2023
Za nami wyjątkowy wieczór w Zamościu, podczas którego środowisko kulturalne miasta zostało uhonorowane za swój wkład w rok artystyczny 2023. Uroczystość Podsumowania Roku Kulturalnego, zorganizowana przez Zamojski Dom Kultury, zgromadziła znakomitych artystów, animatorów oraz sponsorów, którzy na co dzień tworzą i promują kulturę w naszym mieście. To była prawdziwa uczta dla duszy i okazja do świętowania sukcesów lokalnych twórców.
  1. Uroczystości rozpoczęły się od przyznania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Zamość, który otrzymał pośmiertnie Witold Paszt, wybitny muzyk.
  2. Anna Cichoń-Hereta, instruktor i kierownik artystyczny Zespołu Muzyki Dawnej Capella all’Antico, została odznaczona Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.
  3. Dr Jacek Feduszka, historyk i muzealnik, otrzymał tytuł Ambasadora Kultury Zamościa.
  4. W kategorii Animatorów Kultury Zamościa wyróżnieni zostali Agata Korcz-Rozłowska i miejsce kulturalne Brama Spotkań.
  5. Sponsorzy kultury, Stego Polska oraz Beans International, zostali docenieni za wsparcie projektów artystycznych.
  6. Arkadiusz Burda i Bartłomiej Baraniak otrzymali Nagrody Finansowe Prezydenta Miasta Zamość za osiągnięcia artystyczne.
  7. Koncertem zespołu Capella All'antico oraz występami grup teatralnych "Drobiazg" i "Glosa" zainaugurowano nową salę Wytwórni Kultury.

Impreza stała się okazją do wspólnego świętowania i docenienia tych, którzy na co dzień wnoszą wkład w rozwój kultury w Zamościu. Rodzina Witolda Paszta wzruszająco odebrała tytuł Honorowego Obywatela, który jest dowodem uznania za wybitne osiągnięcia zmarłego muzyka. Brązowy Medal „Gloria Artis” dla Anny Cichoń-Hereta, to kolejny dowód na to, że Zamość jest miastem, gdzie kultura i sztuka są prawdziwie cenione.

Dr Jacek Feduszka, nowy Ambasador Kultury Zamościa, dzięki swojej pasji do historii i numizmatyki, wniósł nieoceniony wkład w życie kulturalne miasta. Jego praca w Muzeum Zamojskim jest nie tylko źródłem wiedzy, ale także inspiracją dla mieszkańców i turystów.

Wyróżnienia dla Animatorów Kultury, Agaty Korcz-Rozłowskiej i Bramy Spotkań, pokazują, jak różnorodne są formy angażowania się w życie kulturalne Zamościa. Od warsztatów literackich po organizację koncertów - wszyscy laureaci przyczyniają się do tworzenia wyjątkowego klimatu miasta.

Sponsorzy, Stego Polska i Beans International, pokazali, że prywatne przedsiębiorstwa mogą mieć realny wpływ na rozwój kultury, wspierając inicjatywy artystyczne. Jest to dowód na to, że kultura w Zamościu jest wspólnym dobrem, za które odpowiadają zarówno instytucje, jak i indywidualni mieszkańcy oraz firmy.

Nagrody Finansowe Prezydenta Miasta przyznane Arkadiuszowi Burdzie i Bartłomiejowi Baraniakowi są uznanie dla ich pracy artystycznej, która wzbogaca kulturę Zamościa. Ich twórczość, zarówno w dziedzinie plastycznej, jak i muzycznej, jest ważnym elementem lokalnej sceny artystycznej.

Podsumowanie Roku Kulturalnego 2023 w Zamościu było nie tylko okazją do świętowania, ale także momentem refleksji nad tym, jak ważne jest wspieranie kultury. Wydarzenie to pokazało, że Zamość jest miejscem, gdzie sztuka i kultura są żywe, a ich rozwój jest możliwy dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji. To dowód na to, że kultura jest wspólną wartością, która łączy mieszkańców miasta.


Dom Kultury Zamość