W dniach 21-22 listopada br., w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu, przeprowadzono szkolenie dla naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych uprawniające do zarządzania i utrzymania gotowości operacyjnej jednostki OSP.

Do szkolenia przystąpiło i ukończyło 29 druhów z terenu powiatu zamojskiego. Szkolenie przeprowadzili funkcjonariusze zamojskiej komendy. Egzamin został przeprowadzony w obecności funkcjonariusza Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie asp. Damiana Ciseł. Stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia wręczył bryg. Andrzej Szozda zastępca komendanta miejskiego PSP.