W 2023 roku Zamojska Grupa Fotograficzna GT uczestniczyła w wielu plenerach fotograficznych na terenie Zamojszczyzny i kraju.
Były to przeważnie jednodniowe wędrówki w kilkuosobowych grupach. Byliśmy też współorganizatorem I Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego „ROZTOCZAŃSKA WIOSNA 2023” i III Ogólnopolskiego Pleneru Fotograficznego „ROZTOCZE 2023” Odwiedziliśmy też liczne zabytkowe obiekty południowo – wschodniej Polski.
Członkowie Grupy brali też udział w plenerach organizowanych przez Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej oraz ZPFP.
Zdjęcia prezentowane na wystawie są tylko częścią materiału przywiezionego z naszych wypraw. Pozostały materiał wykorzystamy przy organizacji kolejnych wystaw Zamojskiej Grupy Fotograficznej GT.

Autorzy zdjęć: Tadeusz Adamczuk, Henryk Andrzejewski, Aleksandra Baranowicz, Mirosław Chmiel, Beata Smól-Gałan, Elżbieta Gnyp, Wiesław Jabłoński, Janusz Kapecki, Waldemar Kasprowicz, Tomasz Kłębek, Krystyna Kot, Małgorzata Łastówka, Sylwester Murawa, Alina Ostasz, Stanisław Orłowski, Bogusław Pupiec, Bogdan Rębisz, Robert Rusinek, Katarzyna Sachajko, Waldemar Siatka i Mariusz Zub.

Otwarcie wystawy: 8.12.2023 godz. 17.00, Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13
Wystawa czynna do końca stycznia 2024 r.

Zamojska Grupa Fotograficzna GT – to grupa ludzi, których połączyły dwie rzeczy : zainteresowanie fotografią oraz mieszkanie w tak pięknym mieście jakim jest Zamość.
ZGF GT jest kontynuatorką działań „ Zamojskiej Grupy Fotografików” powstałej przy w 1976 r. przy Wojewódzkim Domu Kultury w Zamościu.
Grupa działa w ramach Stowarzyszenia „ Kultura dla Zamościa” i jest członkiem zbiorowym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej - Stowarzyszenia Twórców.
Siedzibą Grupy jest Zamojski Dom Kultury.