W dniach 13-16 listopada br., w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu, zorganizowano szkolenie dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych uprawniające do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym. Do szkolenia przystąpiło i ukończyło 31 druhów z terenu powiatu zamojskiego. Szkolenie przeprowadzili funkcjonariusze zamojskiej komendy. Egzamin został przeprowadzony w obecności funkcjonariusza Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie mł. kpt. Adama Tyra.
Komendant Miejski PSP st. bryg. Jacek Sobczyński pogratulował strażakom uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu i wręczył stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.