15 listopada br., w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość ta była doskonałą okazją do uhonorowania wyróżniających się strażaków woj. lubelskiego odznaczeniami państwowymi i resortowymi, awansami na wyższe stopnie służbowe, okolicznościowymi Dyplomami Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

W tym gronie odznaczeni zostali:

strażacy zamojskiej komendy

  • brązowym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: asp. Dariusz Martyniuk dowódca sekcji w JRG Zamość, st. ogn. Piotr Mazur kierowca -ratownik w JRG Szczebrzeszyn
  • awans do stopnia brygadiera otrzymali: mł. bryg. Dariusz Jakubczak zastępca dowódcy JRG w Szczebrzeszynie oraz mł. bryg. Dominik Kukułowicz zastępca dowódcy JRG w Zamościu
  • awans do stopnia starszego kapitana otrzymał kpt. Tomasz Stempel starszy specjalista ratownik w JRG Zamość,
  • w dniu 10 listopada br., w Akademii Pożarniczej w Warszawie pierwszy stopień oficerski (młodszego kapitana) otrzymali: st. asp. Łukasz Burdzy naczelnik wydziału kwatermistrzowsko-technicznego w KM PSP i st. asp. Krzysztof Oczkoś dowódca zmiany w JRG Szczebrzeszyn,
  • dyplom komendanta głównego PSP otrzymała mł. bryg. Anna Krukowska kierownik sekcji organizacyjno-kadrowej w KM PSP.

strażacy z ochotniczych straży pożarnych z powiatu zamojskiego:

  • Krzyżem Świętego Floriana odznaczeniu zostali: druh Daniel Kozłowski i druh Rafał Kozłowski z OSP Majdan Wielki, którzy również pełnią służbę odpowiednio w JRG Zamość i JRG Szczebrzeszyn.
  • Odznaką Świętego Floriana Za Zasługi Dla Społeczności Lokalnej odznaczeni zostali: druhna Ewa Barczewska OSP Zubowice, druh Jan Godzisz OSP Topólcza, druh Tadeusz Romaszko OSP Obrocz, druh Henryk Miękus OSP Kosobudy, druh Ludwik Paprocha OSP Turzyniec.

Odznaczenia państwowe i resortowe wręczył Lech Sprawka Wojewoda Lubelski w asyście nadbrygadiera Grzegorza Alinowskiego Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Foto: mł. kpt. Tomasz Stachyra, LUW, bryg. Andrzej Szozda,