ĆWICZENIA W SZPITALU W SZCZEBRZESZYNIE
23-25 maja br. strażacy ćwiczyli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie przy ul. D-ra Klukowskiego.
☑️Założeniem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiekcie szpitalnym z udziałem osób poszkodowanych o ograniczonej zdolności poruszania się.
☑️W ramach prowadzonych ćwiczeń zaangażowany był również personel szpitala, który zgodnie z przyjętym sposobem postępowania przystąpił do ewakuacji pacjentów oraz gaszenia pożaru przy użyciu gaśnic i hydrantów wewnętrznych będących na wyposażeniu budynku.
☑️Ćwiczenia przeprowadzono na trzech zmianach służbowych z udziałem strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Szczebrzeszynie oraz strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z OSP KSRG Niedzieliska Ochotnicza Straż Pożarna w Wielączy i Ochotnicza Straż Pożarna w Bodaczowie.
Ćwiczenia pozwalają w praktyce zweryfikować przyjęte procedury postępowania zarówno przez jednostki ochrony przeciwpożarowej jak również przez personel szpitala.
zdjęcia: mł. bryg. Dariusz Jakubczak oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Wielączy