Życzenia Starosty Zamojskiego Stanisława Grześko z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego życzę Państwu pomyślnej realizacji prowadzonych przedsięwzięć i niesłabnącego zapału do podejmowania nowych wyzwań. Składam serdeczne podziękowania za wspólną pracę na rzecz wspólnoty lokalnej. Dzień 27 maja jest świętem nas wszystkich, ponieważ samorządność dotyczy każdego z nas, dlatego dziękuję za troskę, starania i dobre decyzje, które wpływają codziennie na poprawę życia mieszkańców Powiatu Zamojskiego.

Szanownym Państwu Radnym, Burmistrzom, Wójtom, Pracownikom Starostwa Powiatowego w Zamościu, Pracownikom Urzędów Gmin oraz Pracownikom Jednostek Organizacyjnych składam podziękowania za godne reprezentowanie Urzędów, w których Państwo wspólnie działacie na rzecz realizacji potrzeb mieszkańców Ziemi Zamojskiej.

Życzę Państwu zdrowia, wytrwałości oraz pomyślności zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Niech kolejne lata obfitują w liczne sukcesy, niosą satysfakcję z dobrze realizowanych zadań oraz będą powodem do dumy za sumiennie wykonaną pracę.

Starosta Zamojski

Stanisław Grześko

www.facebook.com/powzam