10 marca br., z inicjatywy druha Zbigniewa Wiatrzyka komendanta gminnego ZOSP w Krasnobrodzie na bazie OSP Dominikanówka zorganizowano warsztaty w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, w tym w zakresie przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W ćwiczeniach udział wzięło 28 druhów z miejscowej OSP oraz jednostek pobliskich. Zajęcia przeprowadził kpt. Tomasz Stempel zastępca dowódcy zmiany w JRG w Zamościu, który jest też nieetatowym Miejskim Koordynatorem Ratownictwa Medycznego PSP.

Znajomość i stałe przypominanie zasad i udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy jest niezmiernie ważna podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych ale także w życiu prywatnym. Liczymy że ćwiczenia przypominające okażą się przydatne, w czasie gdy zajdzie taka potrzeba.