Gmina Skierbieszów – otwarcie inwestycji drogowych

Kolejna gmina z terenu powiatu zamojskiego zyskała nowe nawierzchnie łącznej dł. ok. 3,6 km, na drogach powiatowych nr: 3229L Podwysokie – Lipina Stara oraz 3242L Hajowniki – Łaziska – Dębowiec w miejscowości Iłowiec, zrealizowanych z udziałem środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na 2022 r.

Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 3,1 mln złotych. Powiat Zamojski otrzymał dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 1,4 mln złotych. Pozostałą część kosztów sfinansowali wspólnie Powiat Zamojski i Gmina Skierbieszów – wzorowy partner we współrealizacji projektów.

Starosta Zamojski w imieniu własnym i Zarządu Powiatu w Zamościu podziękował Wójtowi Gminy Skierbieszów oraz Radzie Gminy za przychylność i wsparcie inicjatywy powiatu, a także przekazaną dotację.

Obydwa przedsięwzięcia znacznie poprawią ruch komunikacyjny, dojazd do przyległych pól uprawnych i istniejących gospodarstw, a także przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w północnej części powiatu zamojskiego.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX – Janusz Sadlik.

www.facebook.com/powzam

dsc_0004.jpg
dsc_0024.jpg
dsc_0034.jpg
dsc_0040.jpg
dsc_0046.jpg
dsc_0070.jpg
dsc_0077.jpg
dsc_0083.jpg
dsc_0099.jpg
dsc_0117.jpg
dsc_0121.jpg
dsc_0148.jpg
dsc_0167.jpg