Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zamościu

W dniu 25 listopada 2021 roku w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zamościu, któremu przewodniczył Starosta Zamojski Stanisław Grześko

Porządek posiedzenia obejmował:

  1. Informację służb oraz jednostek samorządu terytorialnego o gotowości do działań podczas wystąpienia niekorzystnych zjawisk meteorologicznych na terenie powiatu.
  2. Przedstawienie sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu zamojskiego.
  3. Przedstawienie sytuacji epizootycznej na terenie powiatu zamojskiego.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin
- Jacek Sobczyński – Komendant Miejski PSP w Zamościu – z-ca przewodniczącego zespołu
- Tomasz Halinowski – Z-ca Komendanta Miejskiego Policji – członek zespołu
- Stanisław Jaślikowski – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu – członek zespołu
- Przemysław Pogódź – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu – członek zespołu
- Ireneusz Rączka – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zamościu – członek zespołu
- Piotr Kuter – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu – członek zespołu
- Monika Bergiel – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu – członek zespołu
- Mirosław Kalita – członek zespołu

https://www.facebook.com/powzam

dsc_0020.jpg
dsc_0015.jpg