6 października br., w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu, przeprowadzono podsumowanie ćwiczeń zgrywających wybranych sił i środków krajowego systemu ratowniczo gaśniczego oraz służb i instytucji współdziałających które zostały przeprowadzone w dniu 20 września na terenie stacji kolejowej Zamość-Bortatycze PKP LHS.

W odprawie wzięli udział dowódcy wszystkich szczebli, rozjemcy ćwiczeń oraz kierownictwo zamojskiej komendy. W analizie ćwiczeń pomocny był materiał video przekazany przez PKP LHS Sp. z o.o. Konstruktywne wnioski i spostrzeżenia, pozwolą w przeszłości na jeszcze lepszą organizację ćwiczeń, w tym  Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Zamość-1” z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zamościu.

W załączeniu materiał promocyjny opracowany przez Wydział Komunikacji i Promocji PKP LHS Sp. z o.o.