7 października br. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Zamościu w obecności st. bryg. Jacka Sobczyńskiego komendanta miejskiego PSP w Zamościu, mł. bryg. Roberta Niściora p.o. dowódcy JRG i zmiany służbowej, odbyło się uroczyste ślubowanie trzech nowozatrudnionych strażaków Adama Fedyny, Konrada Kulasa oraz Jakuba Piaseckiego, którzy wiosną tego roku przeszli pozytywnie nabór do służby.

Obecnie przed strażakami tymi szkolenie podstawowe w zawodzie strażak, organizowane przez Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie na bazie Ośrodka Szkolenia przy KW PSP w Lublinie. Szkolenie zakończy się w styczniu następnego roku. Ukończenie szkolenia zezwoli na udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Nowym kolegom życzymy powodzenia i wytrwałości w uzyskiwaniu kwalifikacji.