Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Ulica Jesienna będzie gotowa jeszcze przed końcem wakacji.
 
Powstanie: nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, chodnik, kanalizacja deszczowa i teletechniczna, nowoczesne oświetlenie LED.
 
Zakres robót przewiduje m.in. wykonanie indywidualnych zjazdów do posesji, budowę brakujących przyłączy sanitarnych i wodociągowych, montaż trzech nowych słupów oświetleniowych.
 
Zgodnie z umową zadanie ma być wykonane do 30.07. 2021r.
Projekt pn. „Budowa ulicy Jesiennej w Zamościu” ma dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% wartości robót budowlanych. Zadanie realizuje Miasto Zamość.