Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Podczas wczorajszej akcji „Prędkość” policjanci z zamojskiego ruchu drogowego ujawnili ponad 120 wykroczeń polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości. Apelujemy o respektowanie przepisów, gdyż nadmierna prędkość nadal jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych.

Wczoraj na terenie powiatu zamojskiego policjanci z ruchu drogowego prowadzili działania „Prędkość”. Dbając o bezpieczeństwo na drogach w czasie kontroli obserwowali kierowców poruszających się z nadmierną prędkością. Ponieważ taki był nadrzędny cel akcji - zmniejszenie ryzyka powstawania wypadków poprzez egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. Niemniej jednak policjanci zwracali również uwagę na inne niezgodne z prawem zachowania kierujących, które powodują zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Jak się okazało większość kierowców poruszała się z dozwoloną prędkością zdając sobie sprawę, iż nadmierna prędkość stwarza niebezpieczne sytuacje drogowe i może prowadzić do tragicznych wypadków. Niestety zdarzali się i tacy, którzy jechali zbyt szybko łamiąc prawo i zasady bezpieczeństwa. Policjanci odnotowali ponad 130 wykroczeń drogowych, w tym aż 122 wykroczenia polegające na przekroczeniu dozwolonej prędkości.

Pamiętajmy, że prędkość niedostosowana do obowiązujących przepisów oraz panujących warunków drogowych jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych i skalę ich skutków. Apelujemy więc do kierujących o rozsądek i przestrzeganie ograniczeń prędkości.

starszy aspirant Dorota Krukowska – Bubiło