Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Komendant Miejski PSP w Zamościu ogłasza postępowanie kwalifikacyjne o przyjęciu do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu na 3 stanowiska, docelowo na etat starszy ratownik-kierowca.

Szczegóły w załączeniu.

nabór do służby 10.2020

Wymaganą dokumentację należy składać w terminie do 12 listopada 2020r. osobiście lub listownie (decyduje data wpływu do komendy a nie data stempla pocztowego).