Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Dzisiaj (25 marca) rozpoczynają się prace na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego-Lubelska-Piłsudskiego-Wiejska w związku z jego przebudową na rondo.

Obecnie wykonywane są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej. Oznacza to bardzo poważne utrudnienia i ograniczenia w ruchu drogowym. Sygnalizacja świetlna została wyłączona, a sposób poruszania się będą określać znaki drogowe. Kierowcy powinni zachować w tym miejscu szczególną ostrożność i stosować się do nowego oznakowania. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o .o. z Zamościa.

Projekt pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3354L ulicy Lubelskiej w Zamościu od km 0+000,00 do km 0+522,00. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Marszałka J. Piłsudskiego – Lubelska – Wojska Polskiego – Wiejska w Zamościu”:

- przebudowę nawierzchni jezdni (cztery pasy ruchu o szerokości 3,5 m wraz z budową obustronnego ciągu pieszo – rowerowego, przebudową zatok autobusowych, przebudową zjazdów publicznych i indywidualnych, przebudową parkingu, przebudową skrzyżowań ulic podporządkowanych i budową azylu dla pieszych na ul. Lubelskiej)

- budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym (rondo) obok kościoła Św. Michała Archanioła 

- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicach: Wiejskiej, Wojska Polskiego, Piłsudskiego

- budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Lubelskiej, ul. Wojska Polskiego, ul. Wiejskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z montażem wpustów podkrawężnikowych

W ramach przebudowy ulicy Lubelskiej zostanie wykonana sieć monitoringu wizyjnego, która będzie włączona do miejskiego Centrum Monitoringu. Pojawią się również nowe ławki i wiaty przystankowe.

Zakończenie całego projektu do 06. listopada 2020 r.