Składamy podziękowanie dla zamojskiej firmy Spomasz Zamość S.A. za nieodpłatne wykonanie i przekazanie zbiornika ćwiczebnego dla zamojskich strażaków. Inicjatywa przygotowania i wykonania zbiornika została podjęta przez zamojską firmę po ćwiczeniach doskonalących na terenie zakładu, przeprowadzonych we wrześniu br., przez strażaków z JRG Zamość. Przedmiotowy zbiornik zostanie wykorzystany do celów ćwiczebnych celem symulacji wycieków oraz doskonalenia technik uszczelniania przez strażaków wchodzących w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego Zamość – 1.

Zbiornik został odebrany w dniu 17 listopada przez mł. bryg. Roberta Niściora dowódcę JRG Zamość.