Modernizacja powiatowej trasy - bezpieczeństwo i komfort na drodze

W piątek 14 kwietnia odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi na przebudowanej drodze powiatowej nr 3246L Sitno-Łabuńki na odcinku Sitno-Jarosławiec-DK 74 o długości 3,6 km. Nowy asfalt położony został w miejscowościach Sitno, Stabrów i Jarosławiec.

Drogę wyposażono również w infrastrukturę towarzyszącą, tj. utwardzone pobocza, perony przy przystankach komunikacji zbiorowej oraz bariery energochłonne na moście zlokalizowanym w ciągu drogi. Ponadto wykonano oznakowania poziome i pionowe, które zwiększą bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Wartość zadania wyniosła ponad 5 mln zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - ponad 1,9 mln zł. Partnerem Powiatu Zamojskiego w realizacji zadania była Gmina Sitno, która udzieliła dotacji w kwocie ok. 1,56 mln zł.

Podczas oficjalnego oddania do użytkowania o kolejnej inwestycji i jej znaczeniu dla mieszkańców mówili Starosta Zamojski Stanisław Grześko, przedstawicielka Wojewody Lubelskiego Monika Zawiślak oraz reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztof Gałaszkiewicz, a także Wójt Gminy Sitno Krzysztof Seń i radni samorządowi, którzy przy udziale lokalnej społeczności, przecięli symboliczną wstęgę otwierającą drogę.

Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SADEX” Janusz Sadlik, Kolonia Sitno.

www.facebook.com/powzam

dsc_0015.jpg
dsc_0033.jpg
dsc_0039.jpg
dsc_0071.jpg
dsc_0088.jpg
dsc_0114.jpg
dsc_0145.jpg
dsc_0160.jpg
dsc_0174.jpg
dsc_0187.jpg
dsc_0227.jpg
dsc_0244.jpg
dsc_0255.jpg
dsc_0266.jpg
dsc_0271.jpg
dsc_0293.jpg
dsc_0300.jpg
dsc_0425.jpg