Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu

Powiat Zamojski, jako organ prowadzący szkołę kształcącą zawodowo (Zamawiający) ogłasza otwarty nabór partnerów z dziedziny geodezji do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie geodezji w Zwierzyńcu przy Technikum im. Jana Zamoyskiego konkurs „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki,” jako inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.”

Termin składania ofert do 2 grudnia 2022 r. do godziny 11.00

Dokumentacja znajduje się pod linkiem
BIP: https://spzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=121&p1=szczegoly&p2=1812054

www.facebook.com/powzam