W południe 26 sierpnia zamojscy strażacy zostali powiadomieni o pożarze budynków gospodarczych usytuowanych w miejscowości Bagno gm. Zwierzyniec. Do tego zdarzenia skierowano dwa zastępy z JRG Szczebrzeszyn oraz pobliskie ochotnicze straże pożarne.

Jako pierwsi na miejscu pojawili się strażacy z OSP Zwierzyniec i OSP Turzyniec, który stwierdzili, że pożarem objęta jest sterta zrolowanego siana w belach oraz pobliski murowany budynek gospodarczy. Strażacy podjęli działania gaśnicze podając trzy prądy wody. Wiejący wiatr spowodował, że pożar ten szybko rozprzestrzenił się na dwie przylegające drewniane wiaty wypełnione również zrolowanym sianem i słomą. Zagrożone były kolejne drewniane budynki gospodarcze wypełnione słomą i sianem, gdzie także znajdował się kombajn i przyczepa ciągnikowa ze zbożem. Dojeżdżające kolejne zastępy ochrony przeciwpożarowej wspomogły podjęte działania gaśnicze w tym działania prowadzone w obronie zagrożonych budynków. Na rzece Wieprz utworzono punkt czerpania wody, wodę też pozyskiwano z sieci hydrantowej. Działania gaśnicze wsparł właściciel budynków, który przy pomocy ciągnika z ładowaczem wyciągał palące się bele. Do tych działań zaangażowano także koparko-ładowarkę ZGK ze Zwierzyńca.

Z uwagi na specyfikę pożaru (nagromadzenie dużej ilości słomy i siana przylegająca zabudowa budynków) działania trwały ponad 8 godzin. Strażacy zużyli około 180 m3 wody. W działaniach uczestniczyli: 3 zastępy gaśnicze z JRG Szczebrzeszyn i Zamość oraz grupa interwencyjna Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu OSP z miejscowości: Zwierzyniec, Kosobudy, Wielącza, Niedzieliska, Turzyniec, Wywłoczka, Obrocz, Bodaczów.

Spaleniu uległo: 90 bel siana, 40 bel słomy, 15m3 brusów dębowych, 3 tony zboża, wóz ciągnikowy, pilarka łańcuchowa, 4 koła ciągnikowe, drewniane elementy domku letniskowego, 2 wiaty na drewnianych słupach, dach i wnętrze z drobnym sprzętem rolniczym w murowanym budynku gospodarczym. Wstępnie straty pożarowe określono na kwotę 120 tys. zł. Przypuszczamy, że prawdopodobna przyczyna pożaru był samozapalnie się wilgotnego siana.