14 sierpnia br., Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie obchodziła 95 rocznicę funkcjonowania jednostki, połączoną z przekazaniem i poświeceniem nowo pozyskanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Star MAN GBA 2,5/16.

Uroczystości poprzedziła msza św., polowa odprawiona przez ks. Krzysztofa Dziurę proboszcza parafii z Wielączy. Dalsza cześć uroczystości zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, przebiegała przed strażnicą. W ramach obchodów dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy z okazji jubileuszu jednostki, a strażacy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych złożyli swoje ślubowanie. Zasłużonym druhom wręczono odznaczenia za wysługę lat.

W ramach uroczystego apelu st. bryg. Jacek Sobczyński komendant miejski PSP w Zamościu serdecznie podziękował za zaangażowanie i trud wkładany przez strażaków ochotników w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego regionu.

W obchodach udział wzięli posłowie na Sejm: Monika Pawłowska i Sławomir Zawiślak st. bryg. Jacek Sobczyński komendant miejski PSP w Zamościu, dh Stanisław Kielech zastępca prezesa oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP, Stanisław Grześko prezes oddział powiatowego Związku OSP RP w Zamościu i jednocześnie starosta zamojski, Krzysztof Gałaszkiewicz dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Ryszard Gliwiński wójt gminy Zamość oraz płk w st. spocz. Mieczysław Skiba.