17 - 24 maja XI Tydzień Świadomości Czerniaka

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu oraz Zespołu Szkół nr 2 im. dr. Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie wzięli udział w „Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Czerniaka” orga­ni­zowanym przez Studenckie koło Naukowe „Onkoma” przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie - Państwowym Instytucie Badawczym.

W przedsięwzięciu koordynowanym przez Starostwo Powiatowe w Zamościu wzięło udział łącznie 227 uczniów, z którymi zajęcia przeprowadziło 10 nauczycieli.

Podczas zajęć uczniowie zdobyli niezbędną wiedzę na temat zasad profilaktyki czerniaka, a także umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry, czy też różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady „ABCDE” – czerniakowe abecadło. Dzięki zdobytej wiedzy stają się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach – zachęcając do działań profilaktycznych swoje rodziny i znajomych.

Program jest reakcją na zatrważające dane statystyczne na temat zachorowalności i liczby zgonów na czerniaka – zachorowalność wzrasta w alarmującym tempie, w 2020 roku zanotowano 4356 przypadków nowych zachorowań, co w stosunku do roku 1980 stanowi wzrost o 712%. Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka – poznanie czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki, ponieważ zmieniając nasz styl życia moglibyśmy uniknąć niemal 80% zachorowań.

Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka, rozpoczynającego się 17 maja. Za pośrednictwem tegorocznego hasła „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich dorosłych, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie.

Ambasadorkami XI Tygodnia Świadomości Czerniaka zostały aktorki, mama i córka, Maria Winiarska oraz Zofia Zborowska-Wrona. W myśli zasady „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zachęcają wszystkich do rozwagi i priorytetowego traktowania swojego zdrowia, bez konieczności rezygnowania ze swoich ulubionych aktywności.

Klikając w poniższy link można zapoznać się z filmem opublikowanym przez Akademię Czerniaka w ramach tegorocznej kampanii.

www.facebook.com/powzam