Nieodpłatne szkolenie pn. "Efektywne Zarządzanie Wolontariatem Organizowanie i korzystanie z działań woluntarystycznych", przygotowane przez Euroregion Roztocze

Dnia 11 maja 2022 roku, w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zamościu, odbyło się nieodpłatne szkolenie pn. "Efektywne Zarządzanie Wolontariatem. Organizowanie i korzystanie z działań woluntarystycznych", zorganizowane przez Stowarzyszenie Euroregion Roztocze, którego członkiem jest Powiat Zamojski. Szkolenie przeprowadziła Krystyna Rybińska-Smyk, wiceprezes Zamojskiego Centrum Wolontariatu.

Podczas spotkania Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze zaprosiło także do składania ofert w konkursie grantowym na realizację inicjatyw lokalnych w ramach zadania publicznego pn. „Obywatelskie Roztocze. Działania w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Celem konkursu grantowego jest zwiększenie zaangażowania młodych organizacji i grup nieformalnych w życie publiczne przez realizację lokalnych inicjatyw związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i promocją Roztocza.

Zadanie publiczne przyczyni się tym samym do osiągnięcia celu Programu NOWEFIO, tj. do zwiększenia zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrostu znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Obszar dostępny dla realizacji inicjatyw – obszar jednostek samorządów terytorialnych należących do Euroregionu Roztocze. Dokładny opis obszaru realizacji inicjatyw znajduje się w Regulaminie.

O dotacje mogą ubiegać się:
─ młode organizacje społeczne,
─ grupy nieformalne (samodzielnie lub z Patronem).

Maksymalna kwota dotacji to 10 000,00 PLN brutto.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW: od 25 kwietnia do 27 maja 2022 r.

Więcej informacji: https://obywatelskieroztocze.pl/

www.facebook.com/powzam

dsc_0013_easy-resizecom.jpg
dsc_0022_easy-resizecom.jpg
dsc_0034_easy-resizecom.jpg
dsc_0087_easy-resizecom.jpg
dsc_0094_easy-resizecom.jpg
dsc_0095_easy-resizecom.jpg
dsc_0099_easy-resizecom.jpg
dsc_0137_easy-resizecom.jpg
dsc_0145_easy-resizecom.jpg