Nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej  im. św. Antoniego z Padwy w Radecznicy

Dnia 8 maja br. w Radecznicy odbyła się uroczystość nadania imienia oraz przekazania sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej im. Świętego Antoniego z Padwy w Radecznicy. W wydarzeniu uczestniczyli m. in.: Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego - Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Krzysztof Gałaszkiewicz, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, Dyrektor Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie Monika Żur, Starosta Zamojski Stanisław Grześko, Wójt Gminy Radecznica Marian Szuper.

Uroczystość rozpoczęła się w Bazylice Objawień św. Antoniego z Padwy - Klasztorze oo. Bernardynów w Radecznicy, gdzie ks. biskup Jan Śrutwa odprawił mszę świętą oraz dokonał uroczystego poświęcenia sztandaru. Dalsza część uroczystości odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej w Radecznicy - miejsce miało poświęcenie obiektów sportowych, przekazanie sztandaru oraz okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości. Wydarzenie zakończyło się częścią artystyczną, przygotowaną przez uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Antoniego z Padwy w Radecznicy.

www.facebook.com/powzam

img_4266.jpg
img_4277.jpg
img_4325.jpg
img_4337.jpg
img_4344.jpg
img_4360.jpg
img_4361.jpg
img_4376.jpg
img_4392.jpg
img_4408.jpg
img_4529.jpg
img_4597.jpg
img_4620.jpg
img_4622.jpg
img_4635.jpg
img_4641.jpg
img_4645.jpg
img_4649.jpg
img_4675.jpg
img_4680.jpg
img_4690.jpg
img_4696.jpg
img_4709.jpg
img_4722.jpg
img_4748.jpg
img_4755.jpg
img_4784.jpg
img_4807.jpg
img_4844.jpg
img_4851.jpg
img_4861.jpg
img_4884.jpg
img_4887.jpg
img_4908.jpg
img_4955.jpg
img_4972.jpg
img_4990.jpg
img_5050.jpg
img_5056.jpg