Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu poszukuje rodziny zastępczej dla pięcioletniego chłopca

Osoby, które chciałyby zostać rodziną zastępczą dla chłopca proszone są o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
ul. Przemysłowa 4
tel. 84 53 00 968

Czym jest rodzinna piecza zastępcza?

To forma wychowania i sprawowania opieki nad dzieckiem w przypadku, gdy jego biologiczni rodzice nie są w stanie zapewnić mu tej opieki. W praktyce głównie chodzi o przypadki pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej. Co ważne, rodzinna piecza zastępcza ma charakter czasowy.

PCPR proponuje też rozmaite formy wsparcia dla rodzin zastępczych, w tym m.in. poradnictwo specjalistyczne, szkolenia dla rodziców zastępczych oraz wsparcie pieniężne.

www.facebook.com/powzam