Napisz plan rozwoju biznesu

Plan rozwoju biznesu wyznacza cele rozwoju i wyjaśnia, jak je osiągniesz. Może on mieć charakter krótko- lub długoterminowy. Przeglądaj i koryguj swój plan tak często, jak to możliwe. W miarę rozwoju firmy należy go rozbudowywać.

Jak napisać plan rozwoju firmy

Plan rozwoju firmy to mapa drogowa do rozwoju, więc powinien być jasny, konkretny i realistyczny.

Co należy uwzględnić w planie rozwoju firmy

  • Możliwości wzrostu: Określ, skąd będzie pochodził wzrost - czy będzie to tworzenie nowych produktów, dodawanie kolejnych usług, wchodzenie na nowe rynki, czy też kombinacja tych czynników.
  • Plan finansowania: Określ, w jaki sposób sfinansujesz rozwój swojej firmy. Jak duży kapitał już posiadasz? Ile jeszcze go potrzebujesz i jak go zdobędziesz? Zapoznaj się z naszym przewodnikiem na temat finansowania działalności.
  • Cele finansowe: Ustal, jakie będą przychody, koszty i zyski, jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie. Te liczby posłużą jako podstawa do wyznaczenia nowych, bardziej ambitnych celów finansowych.
  • Potrzeby operacyjne: Określ, co w Twojej firmie będzie musiało się zmienić, aby osiągnąć wzrost. Czy będziemy potrzebować dodatkowych ludzi, więcej sprzętu, czy nowych dostawców?
  • Działania sprzedażowe i marketingowe: Ustal, jakie działania sprzedażowe i marketingowe będą skutecznie wspierać wzrost i jak te działania będą się zmieniać w miarę rozwoju i doskonalenia biznesu. Upewnij się, że Twój plan sprzedaży i marketingu jest wystarczająco solidny, aby wesprzeć rozwijający się biznes.
  • Potrzeby zespołu: Być może będziesz potrzebował ludzi, którzy przejmą niektóre z zadań, które do tej pory wykonywałeś. Zastanów się, które elementy prowadzenia firmy sprawiają Ci największą przyjemność - i w których jesteś dobry - a które mógłbyś oddelegować innym. Zastanów się również nad kulturą, jaką chcesz stworzyć w swojej firmie w miarę jej rozwoju. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem na temat zatrudniania pracowników.

Unikaj tych typowych błędów w rozwoju biznesu

  • Myślenie krótkoterminowe zamiast długoterminowego
  • Niedoszacowanie, ile pieniędzy potrzeba na rozwój firmy
  • Nieplanowanie w budżecie wystarczającej ilości pieniędzy na pokrycie kosztów wzrostu
  • Skupianie się na zbyt wielu możliwościach rozwoju: myśl o jakości, nie o ilości

Mikroplanowanie może utrzymać koncentrację

Być może zechcesz stworzyć kilka mikroplanów dla konkretnych projektów rozwojowych, aby nie przeoczyć ich szczegółów. Można też wprowadzić wskaźniki KPI, które pozwolą mierzyć postępy i sukcesy. W miarę rozwoju firmy należy odnotowywać postępy i wprowadzać okresowe korekty do planu rozwoju firmy, aby upewnić się, że jest on nadal aktualny.

Wsparcie jest na wyciągnięcie ręki

Pamiętaj, że nie jesteś pierwszą osobą, która przez to przechodzi. Poszukaj mentorów, doradców lub innych właścicieli firm, którzy mogą Ci pomóc w planowaniu. Twój księgowy lub księgowa również mogą być w stanie pomóc lub wskazać ci drogę do odpowiednich osób.