Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

4 czerwca br., w miejscowości Sitno w wyniku prowadzonych prac ziemnych z wykorzystaniem koparki doszło do uszkodzenia gazociągu średniego ciśnienia PE 90. Operator koparki i pracownicy opuścili teren zdarzenia przed przybyciem straży pożarnych, nikt nie został poszkodowany.

W pierwszej fazie działań strażacy z OSP Sitno w promieniu 40m, wyznaczyli strefę niebezpieczną oraz ją zabezpieczyli. Po dojeździe zastępów z JRG Zamość, z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych strażacy zmniejszyli jej promień do 10m. Następnie podjęto też próbę zaciśnięcia gazociągu przy wykorzystaniu rozpieraczy ramieniowych. Z uwagi na znaczna grubość sieci gazowej, nie udało się ograniczyć wycieku metanu. Pracownicy pogotowia gazowego wykorzystując specjalistyczne zaciski dokonali uszczelnienia gazociągu, likwidując zagrożenie.

Każdego roku na terenie powiatu zamojskiego, w wyniku prowadzonych prac ziemnych dochodzi do kilku uszkodzeń gazociągów, w 2020 r., takich zdarzeń odnotowano 3. Niezmiernie istotną kwestią, zapobiegania tego typu sytuacjom jest konieczność posiadania wiedzy przez właścicieli terenu, o przebiegu tras tego rodzaju mediów. W tym wypadku straty gazu i koszt naprawy gazociągu, mogą wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.