Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną i rosnący wzrost zachorowań na COVID-19, aby zapewnić bezpieczeństwo interesantom i pracownikom Urzędu Miasta Zamość, w siedzibie Urzędu przy ul. Partyzantów 10 zainstalowano domofon.

Dzięki temu interesanci mogą zasięgnąć niezbędnych informacji bez konieczności odwiedzania wydziałów i narażania siebie i innych na ryzyko potencjalnego zakażenia. W przypadku spraw wymagających osobistego stawiennictwa, interesanci będą wpuszczani do budynku i przyjmowani w wydziale.

Domofon działa również w oficynie Ratusza, przy wejściu m.in. do Wydziału Finansowego oraz Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Zachęcamy, by w sprawach, które nie wymagają przyjścia do urzędu, interesanci korzystali z urny ustawionej na parterze budynku przy ul. Partyzantów 10 oraz w Biurze Obsługi Interesanta (parter Ratusza), platformy ePUAP lub operatora pocztowego i w ten sposób kierowali korespondencję do wydziałów. 

Adres do korespondencji: Urząd Miasta Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego z Urzędem, a także korzystania z poczty elektronicznej.