Kino Stylowy w Zamościu otrzymało 217 tys. zł dofinansowania na 2024 rok
Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu otrzymało znaczące dofinansowanie od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na realizację czterech projektów w 2024 roku. Wsparcie to pozwoli na modernizację obiektów, zakup nowoczesnego sprzętu oraz organizację ważnych wydarzeń filmowych. Łączna kwota dotacji wynosi 217 200 zł.

Zakup nowoczesnego projektora z laserowym źródłem światła

Największa część dofinansowania, wynosząca 175 000 zł, zostanie przeznaczona na zakup nowego projektora z laserowym źródłem światła do największej sali kinowej w CKF „Stylowy”. Ten nowoczesny projektor cyfrowy 4K pojawi się już jesienią, co z pewnością poprawi komfort oglądania filmów. Inwestycja ta nie tylko podniesie jakość projekcji, ale również wprowadzi rozwiązania proekologiczne, co jest istotnym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Modernizacja sali kinowej nr 3

Kolejnym projektem jest modernizacja sali nr 3, która obejmuje wymianę maskownicy ekranu oraz zmodernizowanie kanałów nawiewowych. Dodatkowo utworzone zostaną wejścia serwisowe, które ułatwią prace konserwacyjne. Projekt dofinansowany kwotą 12 200 zł jest częścią Programu Operacyjnego: Rozwój Kin, priorytet: Modernizacja Kin. Dzięki tym zmianom, sala stanie się bardziej estetyczna i komfortowa dla widzów.

12. Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią”

Warto podkreślić, że CKF „Stylowy” uzyskało również wsparcie na organizację 12. Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią”. To wyjątkowe wydarzenie, które od 12 lat przyciąga miłośników historii i kina, odbędzie się w dniach 22-24 sierpnia 2024 roku. Festiwal, organizowany we współpracy z Miastem Zamość oraz TVP Historia, to doskonała okazja do obejrzenia najlepszych polskich filmów dokumentalnych o tematyce historycznej. Dodatkowo uczestnicy będą mieli okazję spotkać się z twórcami, uczestniczyć w pokazach pozakonkursowych, wystawach, a także w gali finałowej i koncercie. Całe wydarzenie zostało dofinansowane kwotą 20 000 zł.

Działalność Klubu Filmowego „Senso”

Ostatni z projektów, który uzyskał wsparcie finansowe, dotyczy działalności Klubu Filmowego „Senso”. Kwota 10 000 zł przeznaczona zostanie na cykliczne projekcje i spotkania, które stanowią przestrzeń dla pasjonatów kina. To doskonała okazja do poznania ambitnych dzieł światowej i rodzimej kinematografii oraz do refleksji nad związkami kina i sztuki. Wniosek o dofinansowanie złożono w ramach Programu Operacyjnego III - Upowszechnianie Kultury Filmowej, Priorytet II – Inicjatywy Filmowe.

Dzięki wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, CKF „Stylowy” ma szansę na realizację ważnych inicjatyw, które nie tylko podniosą jakość oferowanych usług, ale również wzbogacą kulturalną ofertę dla mieszkańców Zamościa i okolic. To kolejny krok w rozwoju lokalnej kultury filmowej.


Urząd Miasta