II Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego: Temat szpitale powiatowe
Wczoraj odbyło się drugie posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego kadencji 2024-2029. Spotkanie miało na celu omówienie problemów związanych z funkcjonowaniem i finansowaniem szpitali powiatowych. Uczestnicy wyrazili chęć wspólnej pracy nad poprawą sytuacji tych placówek.
  1. Spotkanie dotyczyło szpitali powiatowych.
  2. Przewodniczył mu Starosta Zamojski Stanisław Grześko.
  3. Udział wzięli posłowie, wicemarszałek, wicewojewoda oraz dyrektorzy szpitali.
  4. Zadeklarowano współpracę na rzecz poprawy sytuacji szpitali.

W dniu 10 czerwca bieżącego roku odbyło się drugie posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego. Spotkanie, które miało miejsce w Zamościu, prowadził Starosta Zamojski Stanisław Grześko. W wydarzeniu uczestniczyli także Poseł na Sejm RP Krzysztof Bojarski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Piotr Breś oraz Wicewojewoda Lubelski Andrzej Maj.

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas posiedzenia była sytuacja szpitali powiatowych, szczególnie w kontekście ich finansowania i funkcjonowania. W dyskusji udział wzięli starostowie powiatów województwa lubelskiego oraz dyrektorzy szpitali powiatowych. Podkreślano, że problematyka ta jest kluczowa dla zapewnienia mieszkańcom odpowiedniego poziomu opieki zdrowotnej.

Dyrektor Lubelskiego OW NFZ, Paweł Piróg, zaznaczył, że konieczne jest wypracowanie konkretnych działań, które przyczynią się do poprawy sytuacji szpitali. Podczas spotkania wszyscy uczestnicy wyrazili gotowość do współpracy na rzecz wypracowania skutecznych rozwiązań.

Posiedzenie zakończyło się deklaracją współpracy na rzecz poprawy sytuacji szpitali powiatowych. Uczestnicy spotkania zobowiązali się do podjęcia działań mających na celu poprawę funkcjonowania tych placówek, co jest niezbędne dla zapewnienia mieszkańcom województwa lubelskiego odpowiedniego poziomu opieki zdrowotnej.


Według informacji z: Starostwo Powiatowe w Zamościu