Nowa II Zastępczyni Prezydenta Zamościa – Marta Pfeifer powołana
W dniu 9 maja 2024 roku Prezydent Miasta Zamość ogłosił, że Marta Pfeifer obejmie funkcję II Zastępcy Prezydenta Miasta. To ważna decyzja, która może wpłynąć na rozwój i zarządzanie miastem.
  1. Marta Pfeifer została II Zastępcą Prezydenta Miasta Zamość.
  2. Ma bogate doświadczenie w samorządzie i działalności społecznej.
  3. Jej wynagrodzenie wyniesie 12 435 zł brutto.
  4. Będzie nadzorować kluczowe wydziały miejskie.

Marta Pfeifer to osoba z dużym doświadczeniem w samorządzie lokalnym oraz zaangażowana społecznie. Przez wiele lat pełniła funkcję radnej Rady Miasta Zamość, gdzie m.in. przewodniczyła komisji samorządu i porządku publicznego. Jej wiedza i zaangażowanie były widoczne także w działalności Zarządu Osiedla Kilińskiego, gdzie pełniła funkcję Przewodniczącej oraz Zastępcy.

W 2018 roku Marta Pfeifer zdecydowała się na kandydowanie na stanowisko Prezydenta Miasta Zamość, zdobywając 4680 głosów, co stanowiło 19,37% poparcia. Ten wynik świadczy o zaufaniu, jakim darzą ją mieszkańcy miasta.

Na nowym stanowisku Marta Pfeifer będzie odpowiedzialna za nadzór nad kluczowymi wydziałami miejskimi, w tym Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Spraw Obywatelskich, Kultury i Sportu, Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Zabytków oraz Wydziałem Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych. Jej wynagrodzenie wyniesie 12 435 zł brutto, na co składa się wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 8 920 zł brutto oraz dodatek funkcyjny wynoszący 3 515 zł.

Wybór Marty Pfeifer na stanowisko II Zastępcy Prezydenta Miasta Zamość jest znaczącym krokiem, który może przyczynić się do dalszego rozwoju i poprawy funkcjonowania miasta. Jej doświadczenie i zaangażowanie mogą przynieść wiele korzyści mieszkańcom.


Według informacji z: UM Zamość