Debata o polityce zdrowotnej UE dla seniorów z Zamościa i okolic
W nadchodzącym tygodniu seniorzy oraz studenci będą mieli wyjątkową okazję do zgłębienia polityki zdrowotnej Unii Europejskiej. Wydarzenie to, organizowane przez Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS, ma na celu edukację oraz promowanie aktywnego udziału w debacie na temat priorytetów UE.
  1. Debata odbędzie się 27 maja 2024 roku.
  2. Miejsce wydarzenia: Zamojska Akademia Kultury, ul. Akademicka 8.
  3. Udział ekspertów Team Europe oraz dyrektora Biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie.
  4. Projekt skierowany jest do seniorów i studentów.

Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS zaprasza serdecznie seniorów oraz studentów z całego regionu do wzięcia udziału w debacie poświęconej polityce zdrowotnej Unii Europejskiej. Wydarzenie to jest częścią szerszego projektu edukacyjnego pod nazwą „Przystanek Europa 2024”, który ma na celu wzmacnianie edukacji obywatelskiej.

Debata odbędzie się 27 maja 2024 roku o godzinie 11:15 w Zamojskiej Akademii Kultury, mieszczącej się przy ul. Akademickiej 8. W spotkaniu wezmą udział eksperci z Team Europe oraz dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie, Jacek Wasik, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny dyskusji.

Projekt „Przystanek Europa 2024” jest skierowany głównie do seniorów oraz studentów uczelni wyższych i uniwersytetów trzeciego wieku. Jego celem jest nie tylko zachęcenie do refleksji nad bieżącymi kwestiami dotyczącymi Unii Europejskiej, ale także promowanie korzystania z dostępnych programów i sieci informacyjnych UE. W trakcie debaty uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać o priorytetach politycznych Komisji Europejskiej oraz wymienić się spostrzeżeniami na temat aktualnych wyzwań.

Takie wydarzenia są niezwykle ważne dla budowania świadomości obywatelskiej i aktywnego udziału w życiu publicznym. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tej wartościowej inicjatywie.


Źródło: Urząd Miasta