Odwołania w Radach Nadzorczych spółek miejskich z dniem 9 maja
Zmiany personalne w Radach Nadzorczych spółek miejskich mają wpłynąć na dalsze funkcjonowanie lokalnych przedsiębiorstw. Z początkiem maja dokonano istotnych roszad w składach rad nadzorczych kilku kluczowych spółek w naszym mieście.
  1. Odwołanie dotychczasowych członków rad nadzorczych z dniem 9 maja 2024 r.
  2. Powołanie nowych członków rad nadzorczych z dniem 10 maja 2024 r.
  3. Zachowanie ciągłości przez przedstawicieli pracowników w niektórych spółkach.
  4. Wprowadzenie nowych twarzy ma przynieść świeże spojrzenie na zarządzanie spółkami.

Wśród spółek, które zaznały zmian w zarządach, znajdują się Miejski Zakład Komunikacji, Zakład Gospodarki Lokalowej, Zamojski Szpital Niepubliczny, Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Wszystkie te jednostki odgrywają kluczową rolę w codziennym funkcjonowaniu miasta i życiu jego mieszkańców.

W Miejskim Zakładzie Komunikacji do rady nadzorczej dołączyli nowi członkowie: Piotr Damian Ptak, Piotr Kapuściński oraz Krzysztof Zwolan, którzy zastąpili odwołanych wcześniej członków. Natomiast w Zakładzie Gospodarki Lokalowej nowymi twarzami są Wioleta Bojar-Marciniewicz i Tomasz Kossowski.

Zamojski Szpital Niepubliczny przywitał w swojej radzie nadzorczej Cezarego Lipko, Ryszarda Szeląga i Magdalenę Hubalę, zastępujących odchodzących członków. W Towarzystwie Budownictwa Społecznego miejsce znaleźli Robert Rychter, Marcin Mazur-Chromiak oraz Marcin Podsiadło.

W Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej nowymi członkami zostali Marek Ciastoch i Szymon Marcin Skorniewski. Warto zaznaczyć, że w każdej z wymienionych spółek przedstawiciele pracowników pozostali na swoich stanowiskach, co gwarantuje pewną stabilność w przejściowym okresie.

Zmiany te są częścią szerszej strategii mającej na celu optymalizację zarządzania w miejskich spółkach. Nowi członkowie rad nadzorczych, dzięki swojemu doświadczeniu i świeżym pomysłom, mają szansę wprowadzić nowe perspektywy, które przyczynią się do lepszego reagowania na potrzeby mieszkańców oraz wyzwań stojących przed miastem.


Wg inf z: Urząd Miasta w Zamościu