17 maja w godzinach wieczornych po intensywnych opadach deszczu zamojscy strażacy interweniowali łącznie 17 razy. Wzywani byli do podtopionych posesji, zalanych budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz usługowych. Interwencje miały miejsce głównie w gminach: Sitno, Łabunie, Skierbieszów i mieście Zamość.

Prowadzone działania polegały na wypompowywaniu wody z zalanych posesji
i budynków. Oprócz wypompowania wody strażacy dokonali zabezpieczenia budynków workami z piaskiem.

W przeciągu niespełna dwóch godzin w 17 interwencjach przy likwidacji skutków intensywnych opadów deszczu zaangażowanych było łącznie 13 pojazdów
i 77 strażaków.

zdjęcia: TV Zamość, st. asp. Marcin Adamowicz