W niedzielę 13 listopada br., w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Zamościu druh Stanisław Grześko prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz st. bryg. Jacek Sobczyński komendant miejski PSP w Zamościu wręczyli 38 strażakom-ratownikom OSP świadectwa ukończenia kursu podstawowego.

Szkolenie było realizowane zgodnie z programem „Systemu szkolenia strażaków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”. Do kursu przystąpiło 39 kandydatów z terenu 12 gmin powiatu zamojskiego. W najbliższym czasie planowane jest zorganizowanie kolejnego szkolenia dla strażaków z pozostałych gmin tj.: Krasnobród, Zwierzyniec, Adamów.

Szkolenie podzielone było na etapy tj.:

– zagadnienia teoretyczne realizowane z wykorzystaniem internetowej platformy edukacyjnej,

– test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia KW PSP w Lublinie,

– egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej.

Na zakończenie Komendant podziękował uczestnikom za obecność i zrozumienie potrzeby podwyższania kwalifikacji. Należy mieć nadzieję, że wiadomości i umiejętności przekazane podczas szkolenia przyczynią się prowadzenia bezpiecznych i skutecznych działań ratowniczych.