Laureaci III Edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego pt. "Piękno Powiatu Zamojskiego w obiektywie" wybrani!

Znamy zwycięzców III Edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego pt. ,,Piękno Powiatu Zamojskiego w obiektywie'' pod Honorowym Patronatem Starosty Zamojskiego Pana Stanisława Grześko.

Głównym celem konkursu, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Zamościu, była promocja potencjału przyrodniczego naszego regionu, edukacja ekologiczna mieszkańców oraz turystów odwiedzających Roztoczański Park Narodowy i parki krajobrazowe zlokalizowane w powiecie zamojskim, a także inspiracja do działań na rzecz ochrony środowiska.

Komisja konkursowa po zweryfikowaniu zgłoszonych 92 fotografii od 37 autorów pod względem formalnym, na podstawie Regulaminu Konkursowego, poddała artystycznej i merytorycznej ocenie wszystkie fotografie oraz wyłoniła zwycięzców.

W efekcie obrad komisji konkursowej, wybrano dwanaście finałowych zdjęć.

Laureatami konkursu zostali:

I Miejsce dla Małgorzaty Bieleckiej za fotografię pt. ,, Łabędzie ”

II Miejsce dla Pawła Wołoszyna za fotografię pt. ,, Pracuś ”

III Miejsce dla Agnieszki Maciochy za fotografię pt. ,, Dziarskim krokiem ku wiośnie ”

1. Wyróżnienie dla Piotra Misiarza za fotografię pt. ,, Zima na Bukowej Górze ”

2. Wyróżnienie dla Zofii Łączkowskiej za fotografię pt. ,, Roztocze zimą ”

3. Wyróżnienie dla Emila Knybla za fotografię pt. ,, Przylot ”

4. Wyróżnienie dla Pauliny Misiarz za fotografię pt. ,, Pole maków ”

5. Wyróżnienie dla Roberta Ostasz za fotografię pt. ,, Huby ”

6. Wyróżnienie dla Pawła Wołoszyna za fotografię pt. ,, Odpoczynek ”

7. Wyróżnienie dla Zuzanny Gmyz za fotografię pt. ,,Konik Polski’’

8. Wyróżnienie dla Daniela Polovko za fotografię pt. ,, Poranek. Jesień

9. Wyróżnienie dla Patrycji Obszyńskiej za fotografię pt. ,, Mroźny Zwierzyńczyk ”

Zgłoszenia niespełniające warunków zawartych w regulaminie konkursu nie brały udziału w postępowaniu konkursowym.

Do zwycięzców trafią nagrody finansowe o wartości (odpowiednio): 1 000,00 zł (1 miejsce), 800,00 zł (2 miejsce), 600,00 zł (3 miejsce)
oraz 200,00 zł (wyróżnienie).

Ponadto 12 nagrodzonych fotografii zostanie opublikowanych w drukowanym kalendarzu powiatu zamojskiego na rok 2023.

Gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu !


www.facebook.com/powzam

1-styczen-zima-na-bukowej-gorze-fot--piotr-misiarz.jpg
2-luty-roztocze-zima-fot-zofia-laczkowska_easy-resizecom.jpg
3-marzec-dziarskim-krokiem-ku-wiosnie-fot-agnieszka-maciocha-trzecie-miejsce_easy-resizecom.jpg
4-kwiecien-przylot-fot-emil-knybel_easy-resizecom.jpg
5-maj-pracus-fot-pawel-woloszyn-drugie-miejsce_easy-resizecom.jpg
6-czerwiec-pole-makow-fot-paulina-misiarz_easy-resizecom.jpg
7-lipiec-huby-fot-robert-ostasz_easy-resizecom.jpg
8-sierpien-odpoczynek-fot-pawel-woloszyn_easy-resizecom.jpg
9-wrzesien-konik-polski-fot-zuzanna-gmyz_easy-resizecom.jpg
10-pazdziernik-poranek-jesien-fot-daniel-polovko_easy-resizecom.jpg
11-listopad-labedzie-fot-malgorzata-bielecka-pierwsze-miejsce_easy-resizecom.jpg
12-grudzien-mrozny-zwierzynczyk-fot-patrycja-obszynska_easy-resizecom.jpg