47 Zamojskie Lato Teatralne rozpoczyna się 25 czerwca 2022 r.

Patronat honorowy nad 47. ZLT objęli

Andrzej Wnuk
Prezydent Miasta Zamość

Beata Ścibakówna i Jan Englert


Organizacja wydarzenia nie byłaby możliwa bez współudziału finansowego Miasta Zamość


i dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych


oraz wsparcia finansowego sponsorów.


Partnerzy:


Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.
Hotel Zamojski
Hotel Renesans
Gościniec Kanclerz
Rotary Klub Zamość
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Zamoyskiego
Stowarzyszenie Kultura dla Zamościa
Van Taxi


Więcej informacji na stronie ZLT