Symboliczne przecięcie wstęgi na przebudowanej drodze powiatowej Suchowola – Majdan Ruszowski

Oczekiwania mieszkańców co do jakości dróg powiatowych i infrastruktury towarzyszącej w powiecie zamojskim są ogromne. Zarząd Powiatu w Zamościu, mimo mnogości potrzeb, stara się im sprostać. Należy podkreślić, że możliwe jest to dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych.

Dzisiaj nastąpiło symboliczne oddanie do użytkowania drogi powiatowej nr 3259L relacji: Suchowola – Majdan Ruszowski, przebiegającej po terenie gmin: Adamów i Łabunie, dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ( nabór 2021 ).

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2021-2022 przez Powiat Zamojski w partnerstwie z Gminą Adamów i Gminą Łabunie. Wartość robót wyniosła ok. 3,2 mln zł, dofinansowanie RFRD blisko 1,6 mln. zł, co stanowi 50% wartości robót.

Zakres robót na ww. drogach obejmował m. in. wykonanie nowej nawierzchni na dł. 5,5 km, uformowanie obustronnych poboczy ulepszonych kruszywem z podwójnym utrwaleniem emulsją o szer.1,0 m, przebudowę zjazdów oraz skrzyżowań, wykonanie 10 peronów autobusowych przy przystankach komunikacji zbiorowej, wymianę oznakowania pionowego, odtworzenie oznakowania poziomego.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych spółka z o.o. Tomaszów Lubelski.

www.facebook.com/powzam

dsc_0023.jpg
dsc_0120.jpg
dsc_0125.jpg
dsc_0149.jpg
dsc_0172.jpg
dsc_0179.jpg
dsc_0183.jpg
dsc_0197.jpg
dsc_0205.jpg
dsc_0230.jpg
dsc_0240.jpg
dsc_0244.jpg
dsc_0248.jpg
dsc_0265.jpg
dsc_0275.jpg
dsc_0283.jpg
dsc_0293.jpg
dsc_0320.jpg
dsc_0336.jpg
dsc_0365.jpg
dsc_0370.jpg