Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia po raz pierwszy obchodzimy nowe święto państwowe – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Święto to ma upamiętniać zwycięski zryw Polaków przeciwko Niemcom z lat 1918–1919.

Dnia 23.11.2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 1 października 2021 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Nowe święto państwowe ma uczcić rocznicę Powstania Wielkopolskiego, które wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. Powstanie było największym zrywem niepodległościowym na terenie zaborów, zakończonym zwycięstwem.

Apel o ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym, poparty ośmioma tysiącami podpisów trafił do Prezydenta we wrześniu. Apel zainicjowany został przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Fundację Zakłady Kórnickie, Poznański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

"To akt sprawiedliwości wobec tego niesłychanie ważnego czynu zbrojnego; cieszę się, że to święto na trwałe wpisze się do oficjalnego kalendarza Rzeczypospolitej" – stwierdził Andrzej Duda.

www.facebook.com/powzam