Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zamość

Podpisanie aktu notarialnego. Starostwo Powiatowe w Zamościu pozyskało nowe działki pod inwestycję – budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Zamościu.

2W dniu 24 czerwca 2021 r. Starosta Zamojski i Wicestarosta Zamojski działający w imieniu Powiatu Zamojskiego podpisali akty notarialne na mocy, których Prezydent Miasta Zamość działający imieniu i na rzecz Miasta Zamość oraz wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działający w imieniu i na rzecz Skarnu Państwa darował Powiatowi Zamojskiemu nieruchomość Skarbu Państwa oznaczoną jako działka nr 13/58 o pow. 0,0946 ha i jako działka nr 13/93 o pow. 0,0766 ha stanowiącą własność Miasta Zamość, położoną w Zamościu przy ul. Partyzantów 3 w celu utworzenia jednej nieruchomości, która będzie spełniała wszelkie wymogi działki budowlanej, z dostępem do drogi publicznej, na której możliwe będzie wykonanie planowanej przez Powiat Zamojski inwestycji – budowy siedziby Starostwa Powiatowego w Zamościu oraz utworzenie parkingu podziemnego dla interesantów i pracowników Starostwa Powiatowego w Zamościu.

Wykonanie inwestycji pozwoli na skupienie administracji powiatowej, wojewódzkiej i miejskiej w jednym miejscu co zapewni dogodne warunki dla mieszkańców oraz przyczyni się do lepszego i sprawniejszego załatwiania interesantów.

Wskazaną nieruchomość Powiat Zamojski nabył z przeznaczeniem na realizację celu publicznego określonego w art. 6 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) tj. budowa i utrzymanie pomieszczeń dla urzędów administracji – siedziby Starostwa Powiatowego w Zamościu.